Menu

Informatie voor de verwijzer

Aanmelden

Cliënten kunnen zich aanmelden via MEE of andere instellingen/organisaties. Ook kunnen individuele cliënten zichzelf bij ons aanmelden, indien gewenst samen met een tussenpersoon.

Indien u een aanmelding wilt doen kan er contact worden gezocht via

Tel: 020 – 7600976
E-mail: algemeen@deringzorg.nl

Wanneer uw aanmelding binnen is wordt er zo spoedig mogelijk telefonisch contact opgenomen om verdere informatie uit te wisselen. Hierop volgt een intake gesprek om de hulpvraag vast te stellen en te bepalen of De Ring passende zorg kan leveren.