Menu

Over De Ring

Woonvormen

De Ring biedt hulpverlening aan mensen in verschillende woonvormen. Dit houdt in dat we ambulante hulpverlening bieden, bij zowel mensen met een zelfstandige woning als bij mensen die via de Ring beschermd wonen die nog wat meer toezicht nodig hebben.

Locatie Nieuwezijds Voorburgwal

De locatie biedt huisvesting aan maximaal vier personen en wordt ingezet als observatieplek waarna iemand afhankelijk van de mate van zelfstandigheid binnen een bepaalde periode kan doorstromen. Hier is dagelijks begeleiding aanwezig en daarnaast kan gebruik worden gemaakt van een 24 uurs bereikbaarheidsdienst.

Locatie Admiraal de Ruijterweg

Deze locatie bestaat uit vier aparte woonunits waar mensen voor een langere periode kunnen verblijven. In hetzelfde pand bevindt zich ons hoofdkantoor, er is dagelijks begeleiding aanwezig en daarnaast kan gebruik worden gemaakt van een 24 uurs bereikbaarheidsdienst.

Zelfstandige woonvormen

Naast de locaties waar meerdere mensen verblijven, biedt de Ring ambulante hulpverlening aan mensen die op het gebied van wonen/huishouden redelijk zelfredzaam zijn. Zij hebben dan een zelfstandig appartement binnen Amsterdam (al dan niet via de Ring) en krijgen hulp middels vaste afspraken met begeleiding en kunnen altijd een beroep doen op de 24 uurs bereikbaarheidsdienst.

Indien iemand in het bezit is van een eigen woning kunnen wij ambulante hulpverlening bieden, wanneer iemand niet beschikt hierover bieden wij hulp met het zoeken naar een woonvorm die past bij de hulpvraag.

Visie

De Ring gaat in samenwerking met cliënten op zoek naar oplossingen en mogelijkheden om iemand zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren. Dit geschiedt door bekwame professionele begeleiders die de cliënten en hun systemen kennen. De Ring vindt dat de organisatie staat voor zowel de cliënten als hun systemen zoals ouders, familie, sociaal netwerk en maatschappelijke samenhang.

Doelstellingen

De Ring hanteert als doelstellingen het vraaggericht en resultaatgericht werken met cliënten.

Vraaggericht

De Ring wil de begeleiding bieden die het realiseren van de gewenste oplossingen mogelijk maakt en zal er alles aan doen om alle principes zoals inhoudelijke ordeningsprincipes ten behoeve van de aansturing, financiering, registratie maar ook zorg en nazorg na te streven. Uitgangspunt hierbij is een respectvolle samenwerking tussen begeleider en cliënt.

Resultaatgericht

De krachten, talenten en vaardigheden die een cliënt zelf kan aanwenden zijn aspecten voor een werkbare oplossing. Echter is het aan de Ring deze bij de cliënt te vinden en hen hierin uit te dagen. De Ring hanteert een zorgcyclus waarin de gerealiseerde oplossingen in meetbare resultaten worden vertaald en gebruikt om het proces te verbeteren c.q. aan te passen.

Kwaliteitsrapporten 2022

Download hier het Kwaliteitsrapport 2022 en het Kwaliteitsrapport 2022 Eenvoudige taal.